Πέμπτη

«ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ». Ένας μοναδικός φορέας στη Βέροια που αγκαλιάζει με αγάπη παιδιά και οικογένειες..


«Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ είναι «αυτοφυής» Οργανισμός.
Γεννήθηκε από την κρίση της υπόθεσης του μικρού ΑΛΕΞ απαντώντας στο πρόβλημα της παραβατικής εκτροπής παραμελημένων και κακοποιημένων παιδιών, γεγονός που εξηγεί τη γρήγορη και μεγάλη κοινωνική αποδοχή της .
Έχει έδρα στη Βέροια Ημαθίας.  
Είναι ένα σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ειδικά πιστοποιημένος  φορέας παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας που στηρίζεται στον εθελοντισμό. 
Οι πόροι του φορέα  προέρχονται κυρίως από δωρεές και δικές του δράσεις. 
Ιδρύθηκε το 2008  με στόχο και σκοπό να φροντίζει και να προστατεύει παιδιά που βρίσκονται σε ανάγκη και σε κίνδυνο όπως παιδιά ορφανά, παραμελημένα, κακοποιημένα καθώς και  εγκαταλειμμένα παιδιά.
 Η «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ»  εργάζεται εχέμυθα και αποτελεσματικά, διαλύοντας προκαταλήψεις. Κινητοποιεί επίσης μεγάλο αριθμό εθελοντών για όλες τις δομές  και στα πλαίσια της δράσης της  εφαρμόζει καινοτόμες μεθόδους ανίχνευσης της κακοποίησης, φέρνοντας καλές πρακτικές από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Σημαντικότερο επίσης είναι  ότι παρέχει εξατομικευμένη, εξειδικευμένη και ολοκληρωμένη φροντίδα στα παιδιά και στους νέους που προστατεύει.
Στο Ανθρώπινο δυναμικό της Πρωτοβουλίας για το Παιδί υπάρχουν ως εργαζόμενοι  21 άτομα που είναι  Επιστημονικό κυρίως  προσωπικό  και 21 άτομα  ως  βοηθητικό.
Μεγάλη δύναμη της Πρωτοβουλίας είναι οι Εθελοντές της. 250  εθελοντές διαφόρων τομέων  και 170 εθελοντών εμπορικής δραστηριότητας που το 2017-2018 πρόσφεραν  45.000 ώρες εθελοντικής εργασίας. 70 Παιδιά φιλοξενήθηκαν ( αναφορά στην ίδια περίοδο και αυτό συνολικά για όλα τα παιδιά σημαίνει  16.320 μέρες φιλοξενίας για το σύνολο των παιδιών. Οι Μερίδες ζεστού φαγητού που προσφέρθηκαν ήταν  47.820 ενώ η σταθερή βοήθεια σε οικογένειες αφορούσε 74 στο σύνολό τους το συγκεκριμένο έτοις.  Πέρα όμως από τις σταθερές δομές δέχθηκαν συμβουλευτική, ψυχοκοινωνική και υλική υποστήριξη: 567 άτομα.
«Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ»   έχει Διεθνή δικτύωση  και  σταθερή συνεργασία με τους φορείς
National Child Advocasy Center, Huntsville Alabama-USA
Caritas / Kinderdorf / Irschenberg / Deutschland
 New York State Coalition Against Sexual Assault, Albany NY
Η Κοινωνική αποστολή της Πρωτοβουλίας  είναι πολυδιάστατη και πραγματικά αγγίζει ένα μεγάλο φάσμα  κοινωνικής προσφοράς.

Ωφελούμενοι
 •  Παιδιά και έφηβοι σε ανάγκη και σε κίνδυνο, ηλικίας από 6 έως 18 ετών που βρίσκονται σε κίνδυνο και έχουν ανάγκη προστασίας.
 •  Οι οικογένειές τους (στήριξη οικογένειας).
 •  Παιδιά, έφηβοι και νέοι που χρειάζονται υλική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη
 •  Νέοι άνεργοι και άστεγοι που δεν φιλοξενούνται πλέον στις Δομές.
 •  Ευπαθή άτομα θύματα ενδοοικογενειακής βίας.
 •  Ευπαθή άτομα και οικογένειες ευρισκόμενοι σε κατάσταση μεγάλης ένδειας.
 • Ανήλικοι παραβάτες.
 • Γενικός πληθυσμός (δράσεις ενημέρωσης, παροχή συμβουλευτικής).

Έμμεσα εμπλεκόμενοι – ωφελούμενοι από τις δράσεις
 •  Οικογένειες φιλοξενούμενων παιδιών (βελτίωση κατάστασης - άμβλυνση συνεπειών κακοποίησης και παραμέλησης).
 • Εθελοντές (ένταξη στην «οικογένεια» της ΠγτΠ- επαναθεώρηση ζωής).
 • Ανάδοχες οικογένειες («μικρών αναδοχών»).
 • Εταίροι δικτύωσης (στελέχη Υπηρεσιών και Φορέων, που επιμορφώνονταικαι συνεργάζονται).
 • Τοπική κοινωνία (λειτουργία της ΠγτΠ και των Δομών της σαν «κοινωνικού πυκνωτή»).
Οι Δραστηριότητες και οι παρεχόμενες υπηρεσίες της Πρωτοβουλίας για το παιδί περιλαμβάνουν τα εξής:
 •  Ημερήσια φροντίδα παιδιών σε κίνδυνο (σίτιση, ιατροφαρμακευτικές υπηρεσίες, δημιουργική απασχόληση, υλική, μαθησιακή, ψυχοκοινωνική, νομική υποστήριξη, κ.α.).
 • Μακρά φιλοξενία παιδιών σε κίνδυνο (επί πλέον ψυχιατρική παρακολούθηση ,θεραπεία).
 • Υποδοχή σε 24ωρη βάση περιστατικών παραμέλησης, κακοποίησης και εγκατάλειψης ανηλίκων.
 •  Στήριξη, ενδυνάμωση ευάλωτων οικογενειών και ατόμων (παροχή ψυχοκοινωνικής οικονομικής και υλικής βοήθειας , συμβουλευτικής, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, κ.α.).
 •  Ενημέρωση κοινού σε προβλήματα της κοινωνικής πραγματικότητας, με διαλέξεις και ημερίδες.
 • Επιμόρφωση των στελεχών-εθελοντών.
 • Εμπορική δραστηριότητα από το FRONT.

Οι δομές της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ
 • «Το Σπίτι της Βεργίνας»
Ξενώνας μακροχρόνιας φιλοξενίας παιδιών σε κίνδυνο, δυναμικότητας 26 κλινών (δύο πτέρυγες).
Στην αρχική φάση διαμονής του παιδιού, επιδιώκεται η εμπέδωση αισθήματος ασφαλείας και η προσαρμογή του στο νέο περιβάλλον . Οι επαφές, με την Κοινωνική Λειτουργό, την Ψυχολόγο και την Παιδοψυχίατρο του Σπιτιού, είναι συχνότερες και πιο εντατικές.
Σε δεύτερη φάση, αρχίζει η αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοποίησης/παραμέλησης και η θεραπεία του τραύματος. Σταδιακά και σταθερά τα άτομα του οικόσιτου προσωπικού (οικόσιτες φροντίστριες) γίνονται τα κύρια πρόσωπα φροντίδας και αναφοράς του παιδιού.
 Η λειτουργία του Σπιτιού ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες διαβίωσης και αρχές συμβίωσης. Οι αρχές αυτές προωθούν την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και την αλλαγή στον τρόπο ζωής τους. Στο Σπίτι επικρατεί ένα περιβάλλον σεβασμού της προσωπικότητας όλων.
Τα παιδιά ακολουθούν ένα σαφές καθημερινό πρόγραμμα. Με την πάροδο του χρόνου μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωσή του με βάση τις ανάγκες τους. Το προσωπικό ενισχύει τις δεξιότητες των παιδιών και τα βοηθά να μάθουν νέες, αποτελώντας το ίδιο ένα πρότυπο συμπεριφοράς. Εν τέλει, στόχος του προσωπικού είναι να εκπαιδεύσει τα παιδιά σε κοινωνικές δεξιότητες που διευκολύνουν την καθημερινή τους ζωή και τη συναλλαγή του με άλλους ανθρώπους, με τελική κατάληξη την επίτευξη της αυτονομίας τους.
Στο Σπίτι ενθαρρύνεται και υποστηρίζεται η ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού: η αυτενέργεια, η ανάληψη πρωτοβουλιών από αυτό, η ανάπτυξη της υπευθυνότητας και της συνέπειας, η προσφορά προς τους άλλους, η συμμετοχή και η συνεργασία, η επικοινωνία και ο διάλογος για τη διεκδίκηση των πραγμάτων που επιθυμεί, ώστε τελικά το παιδί να αποκτήσει αυτοεκτίμηση και αξιοπρέπεια και να γίνει αυτόνομο, λειτουργικό και χρήσιμο μέλος της κοινωνίας. Κατά την διαμονή ενός παιδιού στο Σπίτι της Βεργίνας, οι δεσμοί με τη βιολογική οικογένεια διατηρούνται και υποστηρίζονται, εφόσον αυτοί δεν είναι επιζήμιοι για την ψυχοκοινωνική ανάπτυξή του, ή δεν έχει επιτραπεί αυτό από τη σχετική δικαστική απόφαση
 • «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας της Βέροιας και στήριξης οικογένειας»
Παρέχει  ημερήσια κοινωνική  φροντίδα σε παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο, δυναμικότητας 40 θέσεων.
Στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας της Βέροιας, γίνονται δεκτά παιδιά και των δύο φύλων, ηλικίας 6-18 ετών που βρίσκονται σε ανάγκη ή και σε κίνδυνο (παραμελημένα, κακοποιημένα ή ορφανά παιδιά, που προέρχονται από δυσλειτουργικές ή διαλυμένες οικογένειες και βιώνουν περιθωριοποίηση, απόρριψη, σωματική, ψυχολογική και σεξουαλική βία), και υποστηρίζονται οι οικογένειές τους. Η δυναμικότητα του Κέντρου είναι 40 παιδιά.
Στόχοι λειτουργίας
 • Προστασία και φροντίδα παιδιών σε κίνδυνο
 • Το Κέντρο παρέχει ημερήσια-ανοικτή κοινωνική φροντίδα με σκοπό:
 • Το σπάσιμο του φαύλου κύκλου της βίας με την ανάσχεση της ροής παιδιών από τη δυσλειτουργική οικογένεια και το κακοποιητικό περιβάλλον στο περιθώριο και την παραβατικότητα.
 • Την αλλαγή κατάστασης κινδύνου των ωφελούμενων και τη μετάβαση από την κατάσταση υψηλού σε αυτή μηδενικού κινδύνου, με άρση-άμβλυνση των παραγόντων που τη συνιστούν.
 • Την κοινωνική ένταξη και την εμπέδωση υγιούς συστήματος αξιών με την ένταξη σε σταθερό περιβάλλον, την ανάπτυξη σταθερών και υγιών σχέσεων, την καλλιέργεια του δυναμικού και των δεξιοτήτων των παιδιών.
 • Τη θεραπεία τραύματος με τη συστηματική προσπάθεια θεραπείας του τραύματος από την κακομεταχείριση, με παιδαγωγικά μέσα και ψυχοθεραπεία, σε συνεργασία με το Κέντρο Θεραπείας Τραύματος της Βέροιας.
 • Στήριξη της οικογένειας Βοήθεια μελών της οικογένειας που αποτελούν υποστηρικτικά πρόσωπα για τα παιδιά, προς άρση των αιτιών που δημιουργούν την οικογενειακή δυσλειτουργία.

Εμβέλεια
 Περιφερειακή ενότητα Ημαθίας και περιοχές της Πέλλας και της Πιερίας.
 • «Κέντρο Αναφοράς και Παροχής Συμβουλευτικής της Βέροιας»
Ανάληψη περιστατικών μετά από αναφορές και καταγγελίες. Σημαντικό είναι πως οι αναφορές μπορεί να είναι και ανώνυμες.   Παρέχουν συμβουλευτική, υλική και ψυχοκοινωνική υποστήριξης σε 400-450 ευάλωτα άτομα ετησίως από τον γενικό πληθυσμό.
 Το Κέντρο Αναφοράς και Παροχής Συμβουλευτικής έχει σαν στόχο:
 • Την υποδοχή περιστατικών κακοποίησης-παραμέλησης παιδιών και τη λήψη άμεσων μέτρων αντιμετώπισης.
 • Την υποστήριξη ευάλωτων ατόμων και οικογενειών με παροχή υλικής, ψυχολογικής, ιατρικής, φαρμακευτικής, ψυχιατρικής βοήθειας και συμβουλευτικής.
 •  Την ενημέρωση του γενικού πληθυσμού σε θέματα σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία, την καταπολέμηση των διακρίσεων και την αντιμετώπιση σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων.
 • Το Κέντρο δέχεται προς υποστήριξη κάθε άτομο που καταφεύγει σε αυτό, χωρίς διάκριση ηλικίας, φύλου, θρησκείας, εθνικότητας, καταγωγής.
 Λειτουργεί κανονικά, τις εργάσιμες μέρες και ώρες και έκτακτα, με εκτροπή των εισερχόμενων κλήσεων, 24 ώρες/24ωρο, 7μέρες/εβδομάδα, 365 μέρες/έτος.
 Το Τμήμα Παροχής Συμβουλευτικής λειτουργεί τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

 • «Κέντρο Θεραπείας Τραύματος της Βέροιας»
Το κέντρο ειδικεύεται στην ανίχνευση και τεκμηρίωση της κακοποίησης, ιδίως της σεξουαλικής. Μετά την τεκμηρίωση της κακοποίησης γίνεται συστηματική, εντατική, θεραπεία του προκληθέντος τραύματος από ειδική επιστημονική ομάδα.
Το Κέντρο Θεραπείας Τραύματος ασχολείται:
 • Με την ψυχοθεραπεία των παιδιών-θυμάτων κακομεταχείρισης, ιδιαίτερα σεξουαλικής κακοποίησης, που φιλοξενούνται στο Σπίτι της Βεργίνας ή στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας της Βέροιας.
 •  Με την ψυχοθεραπεία ατόμων-θυμάτων βίας, που δεν είναι φιλοξενούμενα.
«Στέγη ημιαυτόνομης διαβίωσης νέων της Βέροιας»
Στέγαση, σίτιση, υποστήριξη 6 νέων για ορισμένο χρονικό διάστημα, μέχρι την κοινωνική ένταξη.
Στη Στέγη Ημιαυτόνομης Διαβίωσης της Βέροιας, γίνονται δεκτοί έφηβοι και νέοι και των δύο φύλων, ηλικίας άνω των 16 ετών, που προέρχονται από δυσλειτουργικές οικογένειες ή φιλοξενούνται σε δομές παιδικής προστασίας

Δίνει στους ωφελούμενούς της τη δυνατότητα:
 •  Να ζήσουν ένα διάστημα προσαρμογής στην οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα, σε περιβάλλον προστασίας και υποστήριξης.
 • Να αναπτύξουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες και να κατακτήσουν την αυτονομία τους.
 • Να δεχθούν συστηματική βοήθεια από εργασιακό σύμβουλο, προκειμένου να κατευθυνθούν αποτελεσματικά στην αγορά εργασίας.
 • Να αποφύγουν την απότομη και χωρίς προϋποθέσεις έξοδό τους από την προστατευόμενη διαβίωση, με κίνδυνο την υποτροπή του τραύματος, την περιθωριοποίηση, την διολίσθηση σε παραβατική συμπεριφορά και τον κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό.
 • Να ολοκληρώσουν νωρίτερα τον κύκλο της προστατευόμενης διαβίωσης (σε ηλικία 16 ετών), ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα ιδρυματοποίησης.

 Η Στέγη Ημιαυτόνομης Διαβίωσης διασφαλίζει το έργο που προηγήθηκε στις δομές, συμβάλλοντας στην ομαλή ένταξη των ωφελούμενων, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.
 • «FRONT»-Το Πολυδραστικό Κέντρο της Βεργίνας
Είναι το κέντρο ανάπτυξης δράσεων εθελοντισμού. Είναι έδρα της ομάδας κατασκευών-δημιουργικού &  πωλητήριο.

Γεωγραφική θέση δραστηριοποίησης – εμβέλεια δομών   

Για την Ημερήσια Φροντίδα, το Συμβουλευτικό Κέντρο και το FRONT
·         Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας και παρυφές γειτονικών Νομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Για την μακροχρόνια φιλοξενία.
·         Επικράτεια
Για το Κέντρο Θεραπείας Τραύματος.
·         Βόρεια Ελλάδα

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ.
«ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ»
Βέροια,
Λεωφ. Ανοίξεως 19
ΤΚ 59131
Τηλέφωνο 2331029571
Fax 2331029571 e-mail: administration@propaidi.org
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ( ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ)
Βέροια,
Βενιζέλου 46
 ΤΚ 59131
Τηλέφωνο 2331023700 Fax 2331023700
ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ
Βέροια,
Βενιζέλου 46
 ΤΚ 59131
Τηλέφωνο 2331023700 Fax 2331023700

ΚΗΦ( ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ): Βέροια,
οδός Σ. Πέτρουλα 7 και Χρ. Σμύρνης
ΤΚ 59132
Τηλέφωνο & Fax 2331072303
ΣτΒ: ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ
 Βεργίνα,
οδός Βασ. Βεργίνας ΤΚ 59031
.Τηλέφωνο 2331092870. Fax: 2331092850

Πώς μπορείτε να βοηθήσετε
Η «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ» χρειάζεται και τη δική μας στήριξη. Για δωρεές μπορείτε να βοηθήσετε μέσω των εξής λογαριασμών.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΒΑΝ GR32 0171 2100 0062 1004 0035 547 BIC PIRBGRAA
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ IBAN GR40 0110 3250 0000 3254 8060 261 BIC ETHNGRAA
ALPHA IBAN GR34 0140 5370 5370 0200 2000 804 BIC CRBAGRAA
EUROBANK GR47 02606830000080200693926 BIC ERBKGRAA

Μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ


Τετάρτη

Σύγκριση της θεωρίας Πολλαπλής Νοημοσύνης με την παραδοσιακή θεωρία νοημοσύνης


Η θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης, την οποία ο Gardner έχει εισάγει και μελετήσει, κερδίζει όλο και περισσότερους εκπαιδευτικούς καθώς γνωρίζουν πως η μάθηση είναι πολυδιάστατη και δεν υπάρχει ένας μόνο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι μαθαίνουν. 
      Η βάση της θεωρίας είναι πως ο καθένας έχει το δικό του συναισθηματικό, περιβαλλοντικό και βιολογικό τρόπο να προσεγγίζει τη μάθηση και πάνω σε αυτή πρέπει να δημιουργηθεί και να προσαρμοστεί  η διδακτική μεθοδολογία.

Λίγα λόγια για τον καθηγητή Howard Gardner

      Ο Howard Gardner, είναι καθηγητής της Γνωσιακής Επιστήμης και της Παιδαγωγικής (professor of Cognition and Education) στο Πανεπιστήμιο τουHarvard ενώ ταυτόχρονα είναι επισκέπτης καθηγητής της Νευρολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βοστόνης.Ο Gardner έχει γράψει περισσότερα από 34 βιβλία, εκατοντάδες άρθρα και έχει αναγορευθεί επίτιμος διδάκτορας από 24 Πανεπιστήμια ανά τον κόσμο. Έχει στο ενεργητικό του  πάνω από 20 βραβεία και τιμητικές διακρίσεις για τις εργασίες του.Επιστήμονες που διαφωνούν με τη θεωρία του  και ασκούν κριτική αναγνωρίζουν τη συμβολή του στο τομέα της της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, της Νευροψυχολογίας, της Παιδαγωγικής, της Ηθικής και άλλων Κοινωνικών Επιστημών. Θεωρείται ένας από τους 100 διανοούμενους που έχουν ασκήσει τη μεγαλύτερη επίδραση στον πλανήτη και η πιο σημαντική προσωπικότητα στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής θεωρίας μετά τον John Dewey.

      Οι διαφορές της θεωρίας του Gardner( πολλαπλή νοημοσύνη) με την παραδοσιακή θεωρία μάθησης
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ:
·         Η νοημοσύνη μετριέται με ερωτήσεις σύντομης απάντησης.
·         Οι άνθρωποι γεννιούνται με ένα σταθερό ποσό νοημοσύνης.
·         Το επίπεδο νοημοσύνης δεν αλλάζει σε όλη τη διάρκεια ζωής.
·         Η νοημοσύνη περιλαμβάνει τη λογική και λεκτική ικανότητα.

 • ·        Οι δάσκαλοι διδάσκουν το ίδιο εκπαιδευτικό υλικό με την ίδια μέθοδο σε όλους τους μαθητές τους και κάνουν την ίδια αξιολόγηση περιμένοντας ένα και μοναδικό αποτέλεσμα
 • ·         Οι δάσκαλοι διδάσκουν ένα θέμα ή ένα αντικείμενο χωρίς να εμπλέκουν πολλά μέσα και χωρίς να χρησιμοποιούν πολλές διδακτικές πρακτικές.

ΘΕΩΡΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

 • ·         Η αξιολόγηση της πολλαπλής νοημοσύνης μπορεί να ενθαρρύνει  μορφές εκμάθησης και επίλυσης προβλήματος καθώς ερωτήσεις σύντομης απάντησης δε χρησιμοποιούνται καθώς δεν εκτιμούν την, σε βάθος, κατανόηση, παρά μόνο τη μνημονική ικανότητα.
 • ·         Οι άνθρωποι έχουν όλα τα είδη νοημοσύνης, αλλά καθένας έχει ένα κυρίαρχο που οδηγεί σε ένα μοναδικό συνδυασμό για τον καθένα
 • ·         Μπορούμε όλοι να βελτιώσουμε κάθε μια από τις νοημοσύνες, αν και μερικοί άνθρωποι θα βελτιωθούν ευκολότερα σε μια περιοχή νοημοσύνης απ' ό,τι σε άλλες.
 • ·         Οι δάσκαλοι διδάσκουν και αξιολογούν διαφορετικά τους μαθητές τους βασισμένοι στις μεμονωμένες διανοητικές δυνάμεις και αδυναμίες τους.
 • ·         Οι δάσκαλοι δομούν τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες γύρω από ένα θέμα και συνδέουν μεταξύ τους τα διδακτικά αντικείμενα. Έτσι επιτρέπουν στους μαθητές να δείξουν τις γνώσεις τους με πολλούς τρόπους.

     Η Θεωρία της Πολλαπλής νοημοσύνης έχει δεχτεί αρνητική κριτική τόσο για τον αν υπάρχει πολλαπλή νοημοσύνη( πχ. κάποιοι την κιναισθητική νοημοσύνη την ονομάζουν "ταλέντο") όσο και αν είναι εφικτό μια θεωρία μάθησης (και η βασισμένη σε αυτή διδακτική μεθοδολογία) μπορούν να εφαρμοστούν σε τάξεις των 20 και άνω μαθητών καθώς, όχι μόνο δεν υπάρχει υποδομή στα σχολεία για την ανάπτυξη όλων των τομέων της νοημοσύνης, αλλά και λόγω του ότι απαιτεί μια μορφή διαφοροποιημένης διδασκαλίας που -λόγω του σχεδιασμού της-  μπορεί να εφαρμοστεί σε τάξεις με πολύ μικρότερο αριθμό μαθητών.

     Το βέβαιο είναι ότι πολλοί εκπαιδευτικοί προσαρμόζουν όσο μπορούν τη διδασκαλία τους κάνοντας χρήση όλων και περισσότερων μέσων( οπτικοποίηση, μουσική, χάρτες , διαγράμματα, κλπ,) ώστε να επηρεάζουν και να διευκολύνουν τη μάθηση για όλους τους μαθητές αφού  ο τρόπος μάθησης ενός μαθητή είναι συνδυασμός όλων των τύπων νοημοσύνης (αλλά ένας είναι πάντα ο κυρίαρχος).

    Έχει αποδειχθεί ότι μαθαίνουμε ό,τι πραγματικά μας ενδιαφέρει και για  να μάθουμε, ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται το μήνυμα θα πρέπει να είναι τέτοιος που θα μας προκαλέσει να συμμετέχουμε ενεργά στη διαδικασία μάθησης. 
Οι νέες διδακτικές πρακτικές , που βασίζονται και στην πολλαπλή θεωρία μάθησης καθώς χρησιμοποιούν πολλούς τρόπους προσέγγισης της γνώσης, είναι μια βάση για αυτό .

Διαβάστε επίσης 
Η Θεωρία του Gardner και πως αλλάζει τη διδασκαλία(μέρος α)

Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ειδών νοημοσύνης κατά τον Gardner (β'μέρος

Παρασκευή

«Πνευματιστικά παιχνίδια» που παρασύρουν όλο και περισσότερα παιδιά τα τελευταία χρόνια.Σημάδια ενασχόλησης και αντιμετώπιση.


Το ζήτημα είναι «ευαίσθητο» και πολλές φορές δεν συζητιέται αλλά ούτε και αναφέρεται. Όμως αυτό δεν σημαίνει πως δεν υφίσταται.
  Î£Ï‡ÎµÏ„ική εικόναΥπάρχουν πολλά πνευματιστικά παιχνίδια που διαφημίζονται και πολλά γίνονται μόδα εδώ και κάποια χρόνια, συνεχίζοντας να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου μέσω κάποιων βίντεο στο you tube και αρκετά από αυτά αναφέρονται στην επίκληση νεκρών (είτε προσφιλών είτε ξένων προσώπων).
  Δεν θα μπούμε στη διαδικασία να αναφέρουμε πως παίζονται ή δημιουργούνται καθώς δεν χρειάζεται να διαφημιστούν αλλά χρειάζεται να γίνει ενημέρωση των γονέων.
Χωρίς αμφιβολία πρόκειται για ακόμη ένα ζήτημα που δείχνει πόσο μεγάλη επιρροή έχει το διαδίκτυο και πόσο εύκολα κάποιες πληροφορίες μπορούν να διαμοιραστούν χωρίς κανέναν έλεγχο στο τι παρουσιάζουν , σε ποια ηλικία παρουσιάζουν την πληροφορία και χωρίς κανείς να αναφέρει τις επιπτώσεις στις παιδικές- εφηβικές ψυχές που θα "τολμήσουν"  να παίξουν, Οι μαντικές αυτες προκλήσεις- μαντικές οδοί πρέπει να οδηγούν ανοιχτά σε συζητήσεις που αφορούν στο πώς μπορούν να προστατεύσουν τα παιδιά τους οι γονείς ( παιδιά ηλικίας 11 ετών και άνω)
  Εκείνο που είναι τρομακτικό σε αυτά τα μαντικά παιχνίδια, είναι ο τρόπος που αντιδρούν παιδιά αν κάτι δεν πάει καλά κατά το τέλος  ενός τέτοιου παιχνιδιού όπου το πνεύμα θα πρέπει να …«αποχωρήσει» αλλά για τον α ή β λόγο δεν αποχωρεί ή γίνει ξαφνική διακοπή του παιχνιδιού που τους οδηγεί σε φοβίες και άγχος. Αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα είναι πως  τους έχει περάσει -από τα βίντεο που έχουν αναρτηθεί αλλά και από όλους όσους αναφέρουν ( για τους δικούς τους λόγους) ότι έχουν δει κάτι (μετά τη συμμετοχή τους σε αυτά) να πιστεύουν πως  κάτι θα συμβεί, κάτι πολύ  κακό, πως το πνεύμα θα εκδικηθεί, πως θα συμβούν ανεξήγητα , παράξενα και τρομακτικά πράγματα στο σπίτι αν δεν έχει λήξει κανονικά το μαντικό παιχνίδι. Ετσι τα παιδιά και οι έφηβοι ,καθώς επηρεάζονται εύκολα, έχουν άγχος ,αγωνία, τρομοκρατούνται κλαίνε και εμφανίζουν φόβους που δεν υπήρχαν πριν λίγο καιρό. Ο ψυχισμός του παιδιού που έχει επηρεαστεί από την επιρροή ενός τέτοιου παιχνιδιού, μπορεί να αλλάξει την προσωπικότητα και τον τρόπο που δρα και σκέφτεται για αυτό πρέπει να προσέχουμε τα σημαδια που υποδεικνύουν πως κάτι έχει συμβεί στο παιδί μας.

Σημάδια που θα πρέπει να μας προβληματίσουν:

 (Αναφερόμαστε σε καταστάσεις που άρχισαν να γίνονται ξαφνικά χωρίς να έχει προϋπάρξει κάτι άλλο και χωρίς να είναι μια  μόνιμη συνήθεια του παιδιού.)
-Κλειδώνει το δωμάτιό του όταν μπαίνει να διαβάσει
-Αργεί να απαντήσει όταν το φωνάζετε και όταν έρχεται είναι χλωμό και τρομαγμένο
- Κλειδώνεται με τους φίλους του στο δωμάτιο χωρίς αιτία
-Ζητά να κρατά το φώς στο δωμάτιο αναμμένο ή να κοιμάται και άλλο πρόσωπο στον ίδιο χώρο
-Θεωρεί πως ακούει περίεργους θορύβους και τρομάζει
-Αναφέρει πως κάποιον νιώθει στο δωμάτιο
-Φοβάται και το εκφράζει πως κάτι κακό θα συμβεί
-Παραμένει για πολύ ώρα άυπνο ή κουκουλώνεται στα σκεπάσματα για να μη βλέπει.
-Περνά χρόνο μπροστά από τον υπολογιστή, και ψάχνει θέματα που δεν θέλει να δείτε

Τι μπορούμε να κάνουμε αν αντιληφθούμε ότι κάτι δεν πάει καλά με το παιδί μας:
- Πρώτα από όλα μιλήστε με το παιδί σας αμέσως.Ζητήστε του να σας εμπιστευτεί και να σας πει γιατί νιωθει ή συμπεριφέρεται έτσι.
- Αφήστε τα κατόπιν να σας μιλήσουν  ανοιχτά και να εκφράσουν τους φόβους τους
-Αν σας ρωτήσουν αν πιστεύετε σε πνεύματα ή σε πνευματιστικά παιχνίδια μην τους μιλήσετε άσχημα ή διακόψετε τη συζήτηση. Συζητήστε.Να σκέφτεστε μόνο πως κάθε λέξη σας μπορεί να το τρομοκρατήσει ή να το ηρεμήσει και να το πάρει μακριά από τον κόσμο των πνευματιστικών – μαντικών οδών
- Δώστε τους να καταλάβουν ότι μπορούν πάντα να έρχονται σε σας αν έχουν ανησυχίες και εξηγήστε τους πως μόνο εσείς είστε κατάλληλοι να τα βοηθήσετε σε κάποιο ζήτημα που τα απασχολεί
-Ζητήστε τους να μη συμμετέχουν από περιέργεια σε καταστάσεις που δεν γνωρίζουν καθώς και να λένε όχι σε πράγματα που αφορούν μαντικά-πνευματιστικά παιχνίσδια ΄όποιος και αν τα χρησιμοποιεί και ζητήστε τους, αν αντιληφθούν κάποιο παιδί να προβαίνει σε αυτά, να σας το πουν αμέσως.
- Εποπτεύστε το καθημερινό πρόγραμμα του παιδιού σας και κυρίως το πόσες ώρες ασχολείται με το διαδίκτυο,, τι βλέπει( κάνοντας χρήση του ιστορικού που σας δίνουν οι διάφοροι browser μπορείτε να το ελέγξετε )με ποιους φίλους συναντιέται καθημερινά, και αν τυχόν ξυπνάει ή μετακινείται κατά τη διάρκεια της νύχτας εξαιτίας της αυπνίας ή του φόβου
- Συζητήστε με τους δασκάλους και άλλους γονείς. Ίσως να  έχουν δει κάτι και να μπορείτε να βοηθήσετε τα παιδιά σας
Όσοι  γονείς δεν μπορούν να χειριστούν τέτοιες καταστάσεις ή χρειάζονται συμβουλές για το πως να μιλήσουν στο παιδί τους σχετικά με ζητήματα που αφορούν κατάθλιψη, φοβίες , ψυχολογικό εκφοβισμό κλπ, καλό είναι να απευθύνονται άμεσα και γρήγορα σε  ανθρώπους που γνωρίζουν.   Δεν είναι ντροπή.Αντίθετα. Είναι ένα σοβαρό χέρι στήριξης και βοήθειας.

Γονείς προσοχή στο τι βλέπουν τα παιδιά στο you tube και στο τι κάνουν..Κάποια παιχνίδια είναι πολύ πιο επικίνδυνα από ό,τι νομίζουμε .ΠΡΟΣΕΞΤΕ τι κάνουν τα παιδιά σας και μην προσπερνάτε απλά και ελαφριά τη καρδία αν σας πουν (μισοαστεία μισοσοβαρά) ότι ασχολούνται με πνευματιστικά παιχνίδια που βρήκαν στο διαδίκτυο. Μπορεί για εμάς να είναι γελοία( ή όχι) αλλά ως ενήλικες ξέρουμε πόσο μπορούν να επηρεάσουν μια παιδική - εφηβική προσωπικότητα.Να θυμάστε. Πολλές φορές ένα «αθώο» παιχνίδι μπορεί να μην είναι τόσο αθώο για την ψυχή του παιδιού σας.