Τετάρτη

Σύγκριση της θεωρίας Πολλαπλής Νοημοσύνης με την παραδοσιακή θεωρία νοημοσύνης


Η θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης, την οποία ο Gardner έχει εισάγει και μελετήσει, κερδίζει όλο και περισσότερους εκπαιδευτικούς καθώς γνωρίζουν πως η μάθηση είναι πολυδιάστατη και δεν υπάρχει ένας μόνο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι μαθαίνουν. 
      Η βάση της θεωρίας είναι πως ο καθένας έχει το δικό του συναισθηματικό, περιβαλλοντικό και βιολογικό τρόπο να προσεγγίζει τη μάθηση και πάνω σε αυτή πρέπει να δημιουργηθεί και να προσαρμοστεί  η διδακτική μεθοδολογία.

Λίγα λόγια για τον καθηγητή Howard Gardner

      Ο Howard Gardner, είναι καθηγητής της Γνωσιακής Επιστήμης και της Παιδαγωγικής (professor of Cognition and Education) στο Πανεπιστήμιο τουHarvard ενώ ταυτόχρονα είναι επισκέπτης καθηγητής της Νευρολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βοστόνης.Ο Gardner έχει γράψει περισσότερα από 34 βιβλία, εκατοντάδες άρθρα και έχει αναγορευθεί επίτιμος διδάκτορας από 24 Πανεπιστήμια ανά τον κόσμο. Έχει στο ενεργητικό του  πάνω από 20 βραβεία και τιμητικές διακρίσεις για τις εργασίες του.Επιστήμονες που διαφωνούν με τη θεωρία του  και ασκούν κριτική αναγνωρίζουν τη συμβολή του στο τομέα της της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, της Νευροψυχολογίας, της Παιδαγωγικής, της Ηθικής και άλλων Κοινωνικών Επιστημών. Θεωρείται ένας από τους 100 διανοούμενους που έχουν ασκήσει τη μεγαλύτερη επίδραση στον πλανήτη και η πιο σημαντική προσωπικότητα στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής θεωρίας μετά τον John Dewey.

      Οι διαφορές της θεωρίας του Gardner( πολλαπλή νοημοσύνη) με την παραδοσιακή θεωρία μάθησης
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ:
·         Η νοημοσύνη μετριέται με ερωτήσεις σύντομης απάντησης.
·         Οι άνθρωποι γεννιούνται με ένα σταθερό ποσό νοημοσύνης.
·         Το επίπεδο νοημοσύνης δεν αλλάζει σε όλη τη διάρκεια ζωής.
·         Η νοημοσύνη περιλαμβάνει τη λογική και λεκτική ικανότητα.

  • ·        Οι δάσκαλοι διδάσκουν το ίδιο εκπαιδευτικό υλικό με την ίδια μέθοδο σε όλους τους μαθητές τους και κάνουν την ίδια αξιολόγηση περιμένοντας ένα και μοναδικό αποτέλεσμα
  • ·         Οι δάσκαλοι διδάσκουν ένα θέμα ή ένα αντικείμενο χωρίς να εμπλέκουν πολλά μέσα και χωρίς να χρησιμοποιούν πολλές διδακτικές πρακτικές.

ΘΕΩΡΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

  • ·         Η αξιολόγηση της πολλαπλής νοημοσύνης μπορεί να ενθαρρύνει  μορφές εκμάθησης και επίλυσης προβλήματος καθώς ερωτήσεις σύντομης απάντησης δε χρησιμοποιούνται καθώς δεν εκτιμούν την, σε βάθος, κατανόηση, παρά μόνο τη μνημονική ικανότητα.
  • ·         Οι άνθρωποι έχουν όλα τα είδη νοημοσύνης, αλλά καθένας έχει ένα κυρίαρχο που οδηγεί σε ένα μοναδικό συνδυασμό για τον καθένα
  • ·         Μπορούμε όλοι να βελτιώσουμε κάθε μια από τις νοημοσύνες, αν και μερικοί άνθρωποι θα βελτιωθούν ευκολότερα σε μια περιοχή νοημοσύνης απ' ό,τι σε άλλες.
  • ·         Οι δάσκαλοι διδάσκουν και αξιολογούν διαφορετικά τους μαθητές τους βασισμένοι στις μεμονωμένες διανοητικές δυνάμεις και αδυναμίες τους.
  • ·         Οι δάσκαλοι δομούν τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες γύρω από ένα θέμα και συνδέουν μεταξύ τους τα διδακτικά αντικείμενα. Έτσι επιτρέπουν στους μαθητές να δείξουν τις γνώσεις τους με πολλούς τρόπους.

     Η Θεωρία της Πολλαπλής νοημοσύνης έχει δεχτεί αρνητική κριτική τόσο για τον αν υπάρχει πολλαπλή νοημοσύνη( πχ. κάποιοι την κιναισθητική νοημοσύνη την ονομάζουν "ταλέντο") όσο και αν είναι εφικτό μια θεωρία μάθησης (και η βασισμένη σε αυτή διδακτική μεθοδολογία) μπορούν να εφαρμοστούν σε τάξεις των 20 και άνω μαθητών καθώς, όχι μόνο δεν υπάρχει υποδομή στα σχολεία για την ανάπτυξη όλων των τομέων της νοημοσύνης, αλλά και λόγω του ότι απαιτεί μια μορφή διαφοροποιημένης διδασκαλίας που -λόγω του σχεδιασμού της-  μπορεί να εφαρμοστεί σε τάξεις με πολύ μικρότερο αριθμό μαθητών.

     Το βέβαιο είναι ότι πολλοί εκπαιδευτικοί προσαρμόζουν όσο μπορούν τη διδασκαλία τους κάνοντας χρήση όλων και περισσότερων μέσων( οπτικοποίηση, μουσική, χάρτες , διαγράμματα, κλπ,) ώστε να επηρεάζουν και να διευκολύνουν τη μάθηση για όλους τους μαθητές αφού  ο τρόπος μάθησης ενός μαθητή είναι συνδυασμός όλων των τύπων νοημοσύνης (αλλά ένας είναι πάντα ο κυρίαρχος).

    Έχει αποδειχθεί ότι μαθαίνουμε ό,τι πραγματικά μας ενδιαφέρει και για  να μάθουμε, ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται το μήνυμα θα πρέπει να είναι τέτοιος που θα μας προκαλέσει να συμμετέχουμε ενεργά στη διαδικασία μάθησης. 
Οι νέες διδακτικές πρακτικές , που βασίζονται και στην πολλαπλή θεωρία μάθησης καθώς χρησιμοποιούν πολλούς τρόπους προσέγγισης της γνώσης, είναι μια βάση για αυτό .

Διαβάστε επίσης 
Η Θεωρία του Gardner και πως αλλάζει τη διδασκαλία(μέρος α)

Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ειδών νοημοσύνης κατά τον Gardner (β'μέρος

Παρασκευή

«Πνευματιστικά παιχνίδια» που παρασύρουν όλο και περισσότερα παιδιά τα τελευταία χρόνια.Σημάδια ενασχόλησης και αντιμετώπιση.


Το ζήτημα είναι «ευαίσθητο» και πολλές φορές δεν συζητιέται αλλά ούτε και αναφέρεται. Όμως αυτό δεν σημαίνει πως δεν υφίσταται.
  Î£Ï‡ÎµÏ„ική εικόναΥπάρχουν πολλά πνευματιστικά παιχνίδια που διαφημίζονται και πολλά γίνονται μόδα εδώ και κάποια χρόνια, συνεχίζοντας να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου μέσω κάποιων βίντεο στο you tube και αρκετά από αυτά αναφέρονται στην επίκληση νεκρών (είτε προσφιλών είτε ξένων προσώπων).
  Δεν θα μπούμε στη διαδικασία να αναφέρουμε πως παίζονται ή δημιουργούνται καθώς δεν χρειάζεται να διαφημιστούν αλλά χρειάζεται να γίνει ενημέρωση των γονέων.
Χωρίς αμφιβολία πρόκειται για ακόμη ένα ζήτημα που δείχνει πόσο μεγάλη επιρροή έχει το διαδίκτυο και πόσο εύκολα κάποιες πληροφορίες μπορούν να διαμοιραστούν χωρίς κανέναν έλεγχο στο τι παρουσιάζουν , σε ποια ηλικία παρουσιάζουν την πληροφορία και χωρίς κανείς να αναφέρει τις επιπτώσεις στις παιδικές- εφηβικές ψυχές που θα "τολμήσουν"  να παίξουν, Οι μαντικές αυτες προκλήσεις- μαντικές οδοί πρέπει να οδηγούν ανοιχτά σε συζητήσεις που αφορούν στο πώς μπορούν να προστατεύσουν τα παιδιά τους οι γονείς ( παιδιά ηλικίας 11 ετών και άνω)
  Εκείνο που είναι τρομακτικό σε αυτά τα μαντικά παιχνίδια, είναι ο τρόπος που αντιδρούν παιδιά αν κάτι δεν πάει καλά κατά το τέλος  ενός τέτοιου παιχνιδιού όπου το πνεύμα θα πρέπει να …«αποχωρήσει» αλλά για τον α ή β λόγο δεν αποχωρεί ή γίνει ξαφνική διακοπή του παιχνιδιού που τους οδηγεί σε φοβίες και άγχος. Αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα είναι πως  τους έχει περάσει -από τα βίντεο που έχουν αναρτηθεί αλλά και από όλους όσους αναφέρουν ( για τους δικούς τους λόγους) ότι έχουν δει κάτι (μετά τη συμμετοχή τους σε αυτά) να πιστεύουν πως  κάτι θα συμβεί, κάτι πολύ  κακό, πως το πνεύμα θα εκδικηθεί, πως θα συμβούν ανεξήγητα , παράξενα και τρομακτικά πράγματα στο σπίτι αν δεν έχει λήξει κανονικά το μαντικό παιχνίδι. Ετσι τα παιδιά και οι έφηβοι ,καθώς επηρεάζονται εύκολα, έχουν άγχος ,αγωνία, τρομοκρατούνται κλαίνε και εμφανίζουν φόβους που δεν υπήρχαν πριν λίγο καιρό. Ο ψυχισμός του παιδιού που έχει επηρεαστεί από την επιρροή ενός τέτοιου παιχνιδιού, μπορεί να αλλάξει την προσωπικότητα και τον τρόπο που δρα και σκέφτεται για αυτό πρέπει να προσέχουμε τα σημαδια που υποδεικνύουν πως κάτι έχει συμβεί στο παιδί μας.

Σημάδια που θα πρέπει να μας προβληματίσουν:

 (Αναφερόμαστε σε καταστάσεις που άρχισαν να γίνονται ξαφνικά χωρίς να έχει προϋπάρξει κάτι άλλο και χωρίς να είναι μια  μόνιμη συνήθεια του παιδιού.)
-Κλειδώνει το δωμάτιό του όταν μπαίνει να διαβάσει
-Αργεί να απαντήσει όταν το φωνάζετε και όταν έρχεται είναι χλωμό και τρομαγμένο
- Κλειδώνεται με τους φίλους του στο δωμάτιο χωρίς αιτία
-Ζητά να κρατά το φώς στο δωμάτιο αναμμένο ή να κοιμάται και άλλο πρόσωπο στον ίδιο χώρο
-Θεωρεί πως ακούει περίεργους θορύβους και τρομάζει
-Αναφέρει πως κάποιον νιώθει στο δωμάτιο
-Φοβάται και το εκφράζει πως κάτι κακό θα συμβεί
-Παραμένει για πολύ ώρα άυπνο ή κουκουλώνεται στα σκεπάσματα για να μη βλέπει.
-Περνά χρόνο μπροστά από τον υπολογιστή, και ψάχνει θέματα που δεν θέλει να δείτε

Τι μπορούμε να κάνουμε αν αντιληφθούμε ότι κάτι δεν πάει καλά με το παιδί μας:
- Πρώτα από όλα μιλήστε με το παιδί σας αμέσως.Ζητήστε του να σας εμπιστευτεί και να σας πει γιατί νιωθει ή συμπεριφέρεται έτσι.
- Αφήστε τα κατόπιν να σας μιλήσουν  ανοιχτά και να εκφράσουν τους φόβους τους
-Αν σας ρωτήσουν αν πιστεύετε σε πνεύματα ή σε πνευματιστικά παιχνίδια μην τους μιλήσετε άσχημα ή διακόψετε τη συζήτηση. Συζητήστε.Να σκέφτεστε μόνο πως κάθε λέξη σας μπορεί να το τρομοκρατήσει ή να το ηρεμήσει και να το πάρει μακριά από τον κόσμο των πνευματιστικών – μαντικών οδών
- Δώστε τους να καταλάβουν ότι μπορούν πάντα να έρχονται σε σας αν έχουν ανησυχίες και εξηγήστε τους πως μόνο εσείς είστε κατάλληλοι να τα βοηθήσετε σε κάποιο ζήτημα που τα απασχολεί
-Ζητήστε τους να μη συμμετέχουν από περιέργεια σε καταστάσεις που δεν γνωρίζουν καθώς και να λένε όχι σε πράγματα που αφορούν μαντικά-πνευματιστικά παιχνίσδια ΄όποιος και αν τα χρησιμοποιεί και ζητήστε τους, αν αντιληφθούν κάποιο παιδί να προβαίνει σε αυτά, να σας το πουν αμέσως.
- Εποπτεύστε το καθημερινό πρόγραμμα του παιδιού σας και κυρίως το πόσες ώρες ασχολείται με το διαδίκτυο,, τι βλέπει( κάνοντας χρήση του ιστορικού που σας δίνουν οι διάφοροι browser μπορείτε να το ελέγξετε )με ποιους φίλους συναντιέται καθημερινά, και αν τυχόν ξυπνάει ή μετακινείται κατά τη διάρκεια της νύχτας εξαιτίας της αυπνίας ή του φόβου
- Συζητήστε με τους δασκάλους και άλλους γονείς. Ίσως να  έχουν δει κάτι και να μπορείτε να βοηθήσετε τα παιδιά σας
Όσοι  γονείς δεν μπορούν να χειριστούν τέτοιες καταστάσεις ή χρειάζονται συμβουλές για το πως να μιλήσουν στο παιδί τους σχετικά με ζητήματα που αφορούν κατάθλιψη, φοβίες , ψυχολογικό εκφοβισμό κλπ, καλό είναι να απευθύνονται άμεσα και γρήγορα σε  ανθρώπους που γνωρίζουν.   Δεν είναι ντροπή.Αντίθετα. Είναι ένα σοβαρό χέρι στήριξης και βοήθειας.

Γονείς προσοχή στο τι βλέπουν τα παιδιά στο you tube και στο τι κάνουν..Κάποια παιχνίδια είναι πολύ πιο επικίνδυνα από ό,τι νομίζουμε .ΠΡΟΣΕΞΤΕ τι κάνουν τα παιδιά σας και μην προσπερνάτε απλά και ελαφριά τη καρδία αν σας πουν (μισοαστεία μισοσοβαρά) ότι ασχολούνται με πνευματιστικά παιχνίδια που βρήκαν στο διαδίκτυο. Μπορεί για εμάς να είναι γελοία( ή όχι) αλλά ως ενήλικες ξέρουμε πόσο μπορούν να επηρεάσουν μια παιδική - εφηβική προσωπικότητα.Να θυμάστε. Πολλές φορές ένα «αθώο» παιχνίδι μπορεί να μην είναι τόσο αθώο για την ψυχή του παιδιού σας.

Κυριακή

Α τάξη Δημοτικού..Σαν από παραμύθι!!

Ναι.. η Α τάξη είναι τάξη μαγική..Σαν από παραμύθι..Και αυτή είναι η μαγεία της
Δεν διατίθεται αυτόματο εναλλακτικό κείμενο.Σεπτέμβριος. Και μια νέα εποχή ξεκινά για τα μικρά παιδιά που θα φοιτήσουν στην Α τάξη του Δημοτικού σχολείου. Αρχή ενός νέου κύκλου ζωής.

Το μεγάλο κάστρο( Δημοτικό σχολείο) κατακτάται από τους μπόμπιρες των 6 χρόνων.
 Λιλιπούτειοι "ιππότες πολιορκητές" ( αγόρια , κορίτσια ) ξεχύνονται σε ένα χώρο που δεν γνωρίζουν και προσπαθούν να γεμίσουν με την παρουσία τους. Τριγυρνούν στoν «άγνωστο τόπο», γνωρίζουν τα...σύνορά του νέου κάστρου, οργανώνουν στρατηγικές και δημιουργούν συμμαχίες για τις νέες εξορμήσεις ( παιχνίδια).

Για περιορισμό των ελευθεριών τους τις πρώτες πρώτες μέρες ούτε λόγος.
Είναι κυρίαρχοι του χώρου και το ξέρουν όπως το ξέρει ο δάσκαλος/α . Η δε τάξη τις πρώτες μέρες δεν είναι τάξη. Είναι αίθουσα συμβουλίου που μαζεύονται οι ιππότες. Και περνάμε στην πρώτη …συνεδρίαση.. Μαζεύονται οι «ιππότες» άναρχα, παρόλο που το «σάλπισμα»( σφύριχτρα) σημαίνει «παραταχθείτε» και ακολουθούν την «χαραγμένη» πορεία για την τάξη...Πρώτη "συνεδρίαση";;;;;;  Από τη μια οι Ιππότες της .."στρογγυλής" τράπεζας έναντι του νεου αρχηγού...ιπποτών (δασκάλου) που προσπαθεί να περιορίσει τις ..."αυθαιρεσίες", να οργανώσει εργασίες, να βάλει μια σειρά. Αποτέλεσμα συνεδρίασης( πρώτης μέρας),  σημειώσατε .1.Και πως θα ήταν αλλιώς ? Όταν  ο αρχηγός των μικρών ιπποτών έχει απέναντί του 20-25 "μαχητές"που  είχαν οργώσει θάλασσες το καλοκαίρι, είχαν κατακτήσει "βουνοκορφές και κάστρα", που νίκησαν "κακούς" με τα ξύλινα σπαθιά τους, είχαν ανακαλύψει  νέες περιπέτειες με τα ακούραστα σιδερένια άλογά τους (ποδήλατα), είχαν γεμίσει  με τις φωνές τους και τα γέλια τους (ακόμα και με την γκρίνια και τα παραπονά τους) τους χώρους γύρω τους, υπάρχει πιθανότητα να τους επιβληθεί με την πρώτη ; Φευ!!!
Ο αρχηγός των ιπποτών ( ο δάσκαλος) θέλει χρόνο..Λίγο καιρό.. Και αυτή η αναρχία θα μετατραπεί σιγά σιγά σε γόνιμη συνεργασία.

Και το κάστρο  μπαίνει σε ρυθμό και οι ιππότες οργανωμένοι πια μετατρέπονται σε διεκδικητές της γνώσης , της παιδείας, της ελευθερίας, της συνεργασίας..Και η δύναμή τους μεγαλώνει

Ναι.. η Α τάξη είναι τάξη μοναδική..Σαν από παραμύθι..Και αυτή είναι η μαγεία της

Καλή αρχή σε όλα τα πρωτάκια που για πρώτη φορά φέτος θα αντικρίσουν το μεγάλο κάστρο, καλή πρόοδο και  πολλά χαμόγελα!